THẠC SĨ – BÁC SĨ

ĐINH HUY GIANG

ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ & TRỢ LÝ

Với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bởi các trường nổi tiếng như: Học Viện Quân Y – Đại học Y Hà Nội

BS.ĐINH HUY GIANG

Tư Vấn: 0962 949 991 Tư Vấn: 0969 229 991 ĐẶT LỊCH

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

TRỢ LÝ BÁC SĨ

TRỢ LÝ BÁC SĨ

ẢNH KHÁCH HÀNG THỰC TẾ